Aquest bloc va néixer un 6 d'octubre de 2006

dimarts, 24 de juliol de 2007

Japó - HaikúL’haiku, derivat de l’hakai, és una de les formes de poesia tradicional japonesa més esteses.
Es compon de tres versos, 5, 7 i 5 morae (unitat fonètica similar, tot i que no idèntica, a la síl·laba), sense rima. Sol contenir una paraula clau, denominada kigo, que indica l’estació de l’any a la qual es refereix, tradicionalment l'haiku, així com altres composicions poètiques, buscava descriure els fenòmens naturals, el canvi de les estacions, o la vida quotidiana de la gent.
En l'actualitat, es sol ensenyar a escriure aquests poemes curts en escoles occidentals, encara que d'una forma molt menys estricta, respectant-ne únicament el format sil·làbic.


Ulls clucs, contemplo
els vells, fidels paisatges
que m'acompanyen.

(Miquel Martí i Pol)
</

Segueixen aquest bloc

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...